1. Polska 142 loty
2. Hiszpania 24 loty
3. Włochy 20 lotów
4. Portugalia 14 lotów
5. Grecja 12 lotów
6. Szwecja 10 lotów
7. Wielka Brytania 10 lotów
8. Malta 8 lotów
9. Norwegia 6 lotów
10. Dania 4 loty
11. Finlandia 4 loty
12. Cypr 2 loty
13. Meksyk 2 loty
14. Niemcy 2 loty
15. Szwajcaria 2 loty